Kontakt

Edyta Gregorczuk – Koordynator Projektu
Leszek Karbowiak – Asystent Koordynatora

Biuro Projektu Ja w Internecie – Gmina Platerów
ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów
e-mail: jawinternecie.platerow@gmail.com
telefon: 83 359 10 09